Consult

Dit zijn de tarieven van fysiotherapie:

Prestaties Prijs
Zitting Fysiotherapie € 40,00
Intake en onderzoek na screening € 70,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 10,00
Niet nagekomen afspraak Volledige tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen      

Geldende kostprijs


Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch afzegt, wordt de
gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Directe toegankelijkheid.
U kunt rechtstreeks, dus zonder verwijzing van een arts, naar de fysiotherapeut.

 

Eric Kalt is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 

LogoKNGF

 

De praktijk is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor fysiotherapie.

 

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Indien de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen er
afwijkende tarieven gehanteerd worden (conform de afspraak in het contract).


Is er sprake van een contract met uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk de
behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

De kosten van fysiotherapie worden door de meeste verzekeraars vergoed in de
aanvullende polis. U doet er goed aan de polis goed te raadplegen zodat u weet voor
welk bedrag, of aantal keren, u fysiotherapie mag hebben.

logoKWALI